Medlemskriterier för
att bli invald i 17

Vi är en intresseorganisation som ska främja kvinnors entreprenörskap och företagande. Vår vision är att lika många kvinnor som män ska äga och driva stora bolag.

 

Den som blir invald ska vara en äkta entreprenör. Vi vänder oss primärt till kvinnor som byggt större bolag, har en betydande ägarandel i företaget samt makten att påverka strategiska beslut. Det ska vara uppenbart att entreprenören bidragit till tillväxt och omsättning (riktvärdet är att verksamheten ska omsätta minst 50 msk/år).
Det är viktigt att inspirera fler kvinnor att vilja bygga stora bolag.

 

Vi kommer att engagera oss i frågor som ligger i vårt intresseområde, men vi är en partipolitiskt oberoende aktör.

 

Vi ska stötta varandra och vara förebilder för andra. Vi vill bli många och därför ska vår ambition vara att ”hellre fria än fälla” nya medlemmar. Vi ska även ha ett inkluderande förhållningssätt till de kvinnor som inte är medlemmar.

 

Medlemmar förväntas vara förebilder och kunna bistå t.ex. journalister, ledarskribenter, politiker eller andra påverkare med kunskaper och erfarenheter i syfte att förbättra förutsättningarna för kvinnor som vill starta och driva företag.

 

Vi ska ha roligt. Att vara entreprenör och bygga bolag ska vara lustfyllt. Därför är det viktigt att vi har roligt tillsammans. Alla medlemmar förväntas bidra till gemenskapen och värmen i nätverket.

 

Ansökningsrutiner:

Vi antar nya medlemmar två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Fyll i formuläret nedan.
De som anses uppfylla kriterierna kallas till en intervju. De nya medlemmarna annonseras i ett pressmeddelande.

Vid första ansökningstilfället i juli 2018 valdes 29 nya medlemmar in - Läs mer om dem här.

 

Vi öppnar nästa ansökningstillfälle den 1 november 2018.

 

 

Vänligen ladda ner pdf-formuläret och fyll i och maila det till oss på adressen: info@17natverket.se