ÅRETS BRÅKIGASTE 2019

17nätverket har tagit vid efter affärsmagasinet Passion for business som tidigare har delat ut priset till kvinnor som på något sätt bryter mark inom näringsliv, företagande, politik och ledarskap. Priset delaeds ut på 17nätverkets gala den 10:e december.

nominerade 2020

Siduri Poli – Innovatör och medgrundare till och utvecklingschef på innovationshuset Changers Hub, där hon coachat hundratals etablerade entreprenörer och unga förmågor från ytterstadsområden till att förverkliga sina idéer.

Amanda Borneke- kraftfull, kompetent, besjälad och modig framtidsmotivatör, som driver hållbar samhällstransformation och som redan har lyckats öppna ögonen på en av de mest konservativa och mansdominerade branscherna som finns, byggbranschen.

Helena Palmgren- Med minimala resurser och stödfunktioner har hon gått i bräschen för den fria flytträtten av pension. Hon har använt sin röst, sitt stora engagemang och argumentationsförmåga för att få genomslag till förmån för pensionsspararna.

 

vinnare 2019

Karin Lindahl- Indiska

”Det började med uppdraget att förändra – och slutade med att hon köpte upp hela det krisdrabbade företaget. På två år har hon som VD och ensam ägare lyckats vända bolagets storförlust till vinst. Hon har gjutit nytt mod hos sina anställda genom att med mod, driv, transparens, nya idéer och starkt ledarskap driva tillväxt i en allt tuffare retailmarknad. Krisen är inte över men hennes prestation ger eko i detaljhandeln.”