17s drakar startar investeringsnätverk

I ledet att få fler kvinnor att starta, men framförallt bygga stora företag har 17nätverket startat en investeringsverksamhet som inriktas sig mot kvinnoledda företag och kvinnliga entreprenörer. Fokus ligger på företag som har bevisat sin affärsmodell och har påbörjat en tillväxtresa och har en ambition att bli ett bolag i 100 msek-klassen.

Andeln kvinnor som startar tillväxtbolag har ökat på senare år och här finns mycket goda investeringsmöjligheter. Fler kvinnor än tidigare satsar på att bygga bolag i mixade team med teknikkunnande och tillväxtambitioner. Många är ambitiösa, seriösa och uthålliga. Fler sektorer sticker ut, bland annat fintech, e-hälsa, vård-, konsult- och bemanningsbolag.

17-nätverkets medlemmar går in med kapital i uppskalningsfasen, när bolagen har en bevisad affärsmodellen och en tydlig väg att växa och tjäna pengar. Vi kommer kunna bidra utöver kapital med kompetens och nätverk eftersom vi tillsammans byggt 100 bolag i minst 10 olika branscher och omsätter tillsammans över 9 miljarder. Bolagen ska vara seriösa och långsiktiga med starka entreprenörer, säger Hellen Wohlin Lidgard som är ansvarig för investeringsnätverket hos 17, entreprenör och själv investerare sedan 20 år inom framför allt tech.

17-nätverkets mål är att få fler kvinnor att bygga stora bolag och det är allmänt känt att enbart 3% av riskkapitalet går till företag grundade av kvinnor. Det finns fler orsaker till detta men att investerarna är män är en av dem. Studier som gjorts visar att bolag med kvinnor i ledning eller ägare har större vinstmarginaler och löper mindre risk att gå i konkurs”, menar Jessica Löfström, ordförande och initiativtagare till 17.

Investeringsnätverket kommer årligen bjuda in ett urval av bolag som faller inom kriterierna, eventen kommer att vara öppna och kunna följas av alla som är intresserade även de som inte är medlemmar i 17.

17s drakarnas kriterier:

  • Bolagen ska omsätta minst 5 MSEK
  • Företaget skall ha som mål att inom några år omsätta över 100 MSEK
  • Entreprenörerna och/eller ledningen skall bestå till eller mer av 50% av kvinnor