INVESTERARNÄTVERK

17s Investerarnätverk är ett nätverk bestående av medlemmarna i 17 samt ett antal utvalda ängelinvesterare och VC-bolag. Syftet är att lyfta fram intressanta bolag i expansionfasen för att hitta potentiella investerare till dessa. ”Det finns just nu otroligt många snabbt växande kvinnoledda bolag som behöver kapital och det är en fantastisk möjlighet för investerare” Därför har vi startat detta, säger Hellen Wohlin Lidgard. 

 

17s Investeringsnätverk anordnar pitch-event.  Inför varje event bjuder vår  investeringskommitté in 3-4 bolag som uppfyller våra kriterier, att pitcha på eventet.

VILL DU PITCHA?

 

Kriterier

 • Bolaget ska omsätta minst 5 MSEK
 • Bolaget ska ha som ambition att växa till över 100 MSEK i omsättning
 • Bolaget ska ha en tydlig väg mot lönsam affär
 • Minst 50% av grundarna ska bestå av kvinnor och dessa ska ha ägt minst 50% vid start.

 

Affärsplanen (Pitch-deck) bör vara max 12 sidor och innehålla:

 • Vision och mål på lång sikt ( i vart fall 3 år)
 • Beskrivning av den befintliga affären   (ni behöver inte gå in på detaljer som ni anser är konfidentiella)
 • Beskrivning av den marknad som ert företag verkar på
 • Beskrivning av kunder, kundnöjdhet och kundsegment (ni behöver inte ange exakta kunder om detta är konfidentiellt)
 • Beskrivning av konkurrenter
 • Teamets sammansättning och ägarförhållanden
 • Omsättningsutveckling sedan start och prognos för innevarande och nästa år
 • Nuvarande kapitalbehov, värdering (om sådan är satt) och vad pengarna ska användas till

Affärplaner ska mailas till Invest@17natverket.se