INVESTERARNÄTVERKET

 17s Investerarnätverk är ett nätverk bestående av medlemmarna i 17 samt ett antal utvalda ängelinvesterare och VC-bolag. Syftet är att lyfta fram intressanta bolag i expansionfasen för att hitta potentiella investerare till dessa. 

 

I ledet att få fler kvinnor att starta, men framförallt bygga stora företag har 17nätverket startat en investeringsverksamhet som inriktas sig mot kvinnoledda företag och kvinnliga entreprenörer. Fokus ligger på företag som har bevisat sin affärsmodell och har påbörjat en tillväxtresa och har en ambition att bli ett bolag i 100 msek-klassen.

Andelen kvinnor som startar tillväxtbolag har ökat på senare år och här finns mycket goda investeringsmöjligheter. Fler kvinnor än tidigare satsar på att bygga bolag i mixade team med teknikkunnande och tillväxtambitioner. Många är ambitiösa, seriösa och uthålliga. Fler sektorer sticker ut, bland annat fintech, e-hälsa, vård-, konsult- och bemanningsbolag.

  17-nätverkets mål är att få fler kvinnor att bygga stora bolag och det är allmänt känt att enbart 3% av riskkapitalet går till företag grundade av kvinnor. Det finns fler orsaker till detta men att investerarna är män är en av dem. Studier som gjorts visar att bolag med kvinnor i ledning eller ägare har större vinstmarginaler och löper mindre risk att gå i konkurs”, menar Jessica Löfström, ordförande och initiativtagare till 17.

  Investeringsnätverket kommer årligen bjuda in ett urval av bolag som faller inom kriterierna, eventen kommer att vara öppna och kunna följas av alla som är intresserade även de som inte är medlemmar i 17.

   VILL DU PITCHA?

    

   Kriterier

   • Bolaget ska omsätta minst 5 MSEK
   • Bolaget ska ha som ambition att växa till över 100 MSEK i omsättning
   • Bolaget ska ha en tydlig väg mot lönsam affär
   • Minst 50% av grundarna ska bestå av kvinnor och dessa ska ha ägt minst 50% vid start.

    

   Affärsplanen (Pitch-deck) bör vara max 12 sidor och innehålla:

   • Vision och mål på lång sikt ( i vart fall 3 år)
   • Beskrivning av den befintliga affären   (ni behöver inte gå in på detaljer som ni anser är konfidentiella)
   • Beskrivning av den marknad som ert företag verkar på
   • Beskrivning av kunder, kundnöjdhet och kundsegment (ni behöver inte ange exakta kunder om detta är konfidentiellt)
   • Beskrivning av konkurrenter
   • Teamets sammansättning och ägarförhållanden
   • Omsättningsutveckling sedan start och prognos för innevarande och nästa år
   • Nuvarande kapitalbehov, värdering (om sådan är satt) och vad pengarna ska användas till

   Affärplaner ska mailas till Invest@17natverket.se

    Share This