Medlemmarna har tillsammans mer än:

100

Bolag

10 000

AnstÄllda

12 000 000 000

Omsättning

ATT ÄGA GER inFLYTANDE OCH MAKT ATT FÖRÄNDRA

17-nätverket är nätverket för Sveriges främsta entreprenörskor. Bolagen som våra medlemmar startat har ca 7000 anställda och omsätter närmare 12 miljarder! Det ger inflytande och makt att förändra. 17 verkar för att fler kvinnor ska starta, äga och driva stora bolag eftersom vi är övertygade om att det kommer ha en positiv inverkan på både näringsliv och världen i stort.

 

Klarar du av medlemskraven?

Nätverket ger medlemmarna möjlighet att träffa andra entreprenörer och utbyta erfarenheter. Medlemmar förväntas stötta varandra och även ha ett inkluderande förhållningsssätt till de kvinnor och entreprenörer som inte är medlemmar.

VARFÖR FINNS 17?

17 finns för att inspirera fler kvinnor att bygga och äga stora bolag! Många och tunga studier visar nämligen att bolag med kvinnligt eller jämställt ledarskap är mer lönsamma och mer hållbara än bolag där män är i majoritet. Och då är det av största vikt för svensk ekonomi att vi också nyttjar denna kompetens.

 

Idag har 30% av alla nystartade bolag kvinnliga grundare – men flertalet är enmans- eller fåmansbolag med lägre omsättning. Genom att samla Sveriges absolut tyngsta kvinnliga entreprenörer – som alla startat bolag med en omsättning på minst 50 MSEK – vill 17-nätverket agera förebilder för att fler kvinnor ska starta, driva och äga stora bolag. Dels för att det gynnar Sveriges ekonomi, men också för att stora bolag har makt och inflytande – saker som rimligen bör födelas jämnt mellan män och kvinnor.

Utöver att agera förebilder för kvinnliga entreprenörer försöker vi även synliggöra sådant som motverkar ett mer jämställt ägande genom att aktivt delta i debatten både via artiklar och paneldebatter. För med en sammanlagd omsättning på drygt 9 miljarder är 17 en tydlig maktfaktor i svenskt näringsliv!

.

En annan viktig aspekt av 17 är att vi inom nätverket ser till att stötta varandra i vårt företagande. Med våra samlade erfarenheter har vi så mycket klokskap som vi kan dela varandra. Som entreprenör och många gånger VD kan det också kännas lite ensamt och då är det guld värt med likasinnande som stöttar när det blåser kallt och hejar på när vi når framgång. Vi ser även till att löpande ha träffar, seminarier och föreläsningar som boostar vår kompetens och håller oss i ”loopen”.  Och såklart skapar vi affärer för varandra för att ytterligare stärka vårt företagande!

.

Män har allt för länge och i för stor utsträckning haft alltför mycket makt i svenskt näringsliv. Det är hög tid att detta ändras så att ägandet och makten fördelas mer jämt och rättvist – inte minst som ett mer jämställt ägande skulle gynna Sverige både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt. Här kan vi i 17-nätverket göra skillnad!

.

17Nätverket@Instagram

Share This