Medlemmarna har tillsammans mer än:

100

Bolag

6000

AnstÄllda

10 000 000 000

Omsättning

Varför finns 17?

Vi vill vara förebilder för kvinnliga entreprenörer – inspirerande kraft! 30% av alla nystartade bolag i Sverige, startas av kvinnor. Majoriteten av dessa bolag är enmans eller fåmansbolag med låg omsättning.

17 vill inspirera fler kvinnor att bygga stora bolag. Många studier visar att bolag med kvinnligt eller jämställt ledarskap är både mer lönsamma och mer hållbara. Därför är det viktigt för Sverige att vi nyttjar kraften från den halvan av befolkningen som är kvinnor.

Klarar du av medlemskraven?

Nätverket ger medlemmarna möjlighet att träffa andra entreprenörer och utbyta erfarenheter. Medlemmar förväntas stötta varandra och även ha ett inkluderande förhållningsssätt till de kvinnor och entreprenörer som inte är medlemmar.

Vara en maktfaktor i svenskt näringsliv – Hållbara förnyare!

Stora bolag ger makt. Makten i svenskt näringsliv har alltför länge funnits hos män i toppen av pyramiden i näringslivet.

Medlemmarna i 17 omsätter tillsammans drygt 10 miljarder, vilket innebär att vi gemensamt är en stark maktfaktor i svenskt näringsliv. Men med makt kommer också ansvar, ansvar för sunt och hållbart företagande. Här vill 17 göra skillnad!

Bygga ett starkt nätverk – göra varandra bättre!

Som entreprenör och VD är man många gånger ensam. Man behöver ett nätverk som kan stötta när det blåser kallt och heja när man når framgång. Man behöver även ”kollegor” att kunna utbyta erfarenheter med och lära av varandra.

17 vill bygga ett starkt nätverk där vi gör varandra bättre och skapar affärer för varandra för att ytterligare stärka vårt företagande.

17Nätverket@Instagram

Share This