ANSÖK

För att bli en medlem i 17 ska du kunna visa att du grundat ett eller flera bolag som omsätter (eller har omsatt) minst 50 mkr/år samt kunna verifiera detta med ett årsbokslut eller motsvarande.

ANSÖKNINGSRUTINER

Principen är att du ska ha grundat bolaget själv och vara majoritetsägare. Undantag kan göras om du som delägare och entreprenör tydligt har påverkat bolagets strategi och tillväxt på ett markant sätt. Att det är du som byggt bolaget även om någon annan också gått in med startkanpital.

Att vara entreprenör och driva upp ett företag handlar om att ”sitta på affären” och makten i bolaget. Det är viktigt att du varit den som byggt upp affärslogiken och strategierna i företaget samt att du är den som har (eller har haft) sista ordet viktiga beslut.

Syftet med 17 är att inspirera kvinnor att starta, äga och driva stora företag. Vi ser gärna att alla våra medlemmar på ett eller annat sätt bidrar till detta syfte.

PRISER FÖR MEDLEMSKAP

Priset på medlemskapet är en inträdesavgift på 10 000 kr därefter är det en årlig medlemsavgift på3 500kr/år

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på medlem@17natverket.se

VÅR PARTNER FÖR ANTAGNING AV NYA MEDLEMMAR

Ansök här

Share This