MENTORSKAP

I ledet att få fler kvinnor att starta, men framförallt bygga stora företag har 17nätverket startat ett mentorskapsprogram som riktar sig mot kvinnoledda företag och kvinnliga entreprenörer. Målgruppen är inte i första hand rena start ups, utan bolag som hunnit en bit i sin utveckling. Det regleras inte i omsättningssiffror, utan utgörs av en samlad bedömning av mentorskapsprogrammet och den tillfrågade mentorn.

 

Tanken med 17-nätverkets mentorskapssatsning är att ge möjlighet för en adept att utveckla sitt bolag, men det är också för att det är givande för mentorn. Mentorskapsprogrammet är viktigt för 17 nätverket, inte bara för att stödja unga företag, utan också för att 17 ska kunna supporta kvinnligt entreprenörskap, där företagen har potential att på sikt bli fullvärdiga medlemmar i nätverket”

Med unga företag menas företag som är i början av sin utvecklingsfas, dvs inte nödvändigtvis unga entreprenörer. Ålder mindre roll utan alla är välkomna att söka.

VILL DU BLI ADEPT TILL EN MEDLEM I 17NÄTVERKET?

 

Kriterier

  • Vi vänder oss inte i  första hand till rena start ups, utan bolag som hunnit en bit i sin utveckling.
  • Bolaget ska vara registrerat på entreprenören, som ska följa gällande lagstiftning och de moraliska och etiska normer som gäller för 17 nätverkets medlemmar.
  • Ladda ner ansökningsformulär (PDF) fyll i och maila till mentor@17natverket.se

    Har du frågor, vänligen hör av dig till Kristina Lindhe mentor@17natverket.se

 VÄLKOMNA MED ER ANSÖKAN!

 

Share This