MENTORSKAP

I ledet att få fler kvinnor att starta, men framför allt bygga stora företag har 17nätverket startat ett mentorskapsprogram, som riktar sig mot kvinnoledda företag och kvinnliga entreprenörer. Målgruppen är inte i första hand rena start ups, utan bolag som hunnit en bit i sin utveckling.

Bolaget ska ha nått en omsättning på minst 5 milj SEK. En samlad bedömning av entreprenören görs av mentorskapsprogrammet och den tillfrågade mentorn.

 

Tanken med mentorskapsprogrammet är att ge möjlighet för en adept att utveckla sitt bolag. Programmet är viktigt för 17 Nätverket, dels för att för att stödja unga företag under utveckling, dels för att ge möjlighet till 17 Nätverkets medlemmar att ge support till kvinnligt entreprenörskap, där grundarna på sikt har möjlighet och potential att bli fullvärdiga medlemmar av nätverket.

Mentorerna är fullvärdiga medlemmar i nätverket, och deltar pro bono.

VILKA KAN BLI ADEPTER?

 

Kriterier

  • Vi vänder oss inte i första hand till start ups, utan till bolag som har kommit en bit i sin utveckling. Bolaget ska omsätta minst 5 milj SEK 2023.
  • Bolaget ska vara registrerat på entreprenören, som ska följa gällande lagstiftning, samt de etiska och moraliska normer som gäller för 17 Nätverkets medlemmar.

Mentorskapsprogrammet löper från hösten 2024 till och med våren 2025. Programmet består av sex träffar, tre på hösten och tre på våren, där mentorn och adepten själva bestämmer plats och tid. Innehållet och diskussionspunkterna för träffarna följer ett schema, men givetvis bestämmer mentor och adepten själva vad som är relevant att diskutera för varje träff.  En gemensam träff för hösten och en för våren planeras.  Dessutom ges adepterna möjlighet att delta i en del arrangemang ordnat av 17 Nätverket, och ges då tillfälle att träffa flera medlemmar i nätverket.

Kostnaden för programmet är 5000 SEK per entreprenör. Avgiften följer adepten, i de fall det finns flera grundare utgår en avgift per person.

Ansökan till programmet sker via ett ansökningsformulär som laddas ner HÄR.
Den mailas till
mentor@17natverket.se.

Ansökningstiden löper ut den 31 juli. Programmet beräknas starta i september.

 

Frågor mailas till Kristina Lindhe på adress mentor@17natverket.se

 

 

Välkomna med er ansökan! 

 

Share This