INVESTERARNÄTVERKET

I ledet att få fler kvinnor att starta, men framförallt bygga stora företag har 17nätverket startat investerarnätverket.

17 nätverkets investerarnätverk är en språngbräda och facilitator där vi genom 17:s stora nätverk, coaching, styrelseengagemang och finansiella muskler aktivt ger ditt bolag möjlighet att växa och skapa värde.

Vi riktar oss till dig som är kvinna och entreprenör med minst 50% ägande sedan start. Ditt bolag ska ha nått minst 5 MSEK i omsättning och du ska ha ambitionen att bli en av oss och växa din affär till över 50 MSEK med en tydlig väg till lönsamhet.

Vi vill lyfta morgondagens kvinnliga entreprenörer. Vi drivs av entreprenörskap, positiv anda och bra affärer i en mer jämlik affärsvärld.

 

  Investeringsnätverket kommer årligen bjuda in ett urval av bolag som faller inom kriterierna, eventen kommer att vara öppna och kunna följas av alla som är intresserade även de som inte är medlemmar i 17.

  Nästa pitchevent är 21 mars

  Kriterier:

  • Bolagen ska omsätta minst 5 MSEK
  • Företaget skall ha som mål att inom några år omsätta över 50 MSEK
  • Entreprenörerna och/eller ledningen skall bestå till minst 50% av kvinnor
  • Ladda ner ansökningsformuläret här, fyll i och skicka till info@17natverket.se

  VILL DU PITCHA?

  Affärsplanen (Pitch-deck) bör vara max 12 sidor och innehålla:

  • Vision och mål på lång sikt ( i vart fall 3 år)
  • Beskrivning av den befintliga affären   (ni behöver inte gå in på detaljer som ni anser är konfidentiella)
  • Beskrivning av den marknad som ert företag verkar på
  • Beskrivning av kunder, kundnöjdhet och kundsegment (ni behöver inte ange exakta kunder om detta är konfidentiellt)
  • Beskrivning av konkurrenter
  • Teamets sammansättning och ägarförhållanden
  • Omsättningsutveckling sedan start och prognos för innevarande och nästa år
  • Nuvarande kapitalbehov, värdering (om sådan är satt) och vad pengarna ska användas till

  Affärplaner ska mailas till Info@17natverket.se

   Share This