Våra partners

17 samarbetar med utvalda företag i näringslivet med syfte att förbättra nyttjandet av den potential som finns mellan investerare och entreprenörer. Syftet är också att säkerställa att nätverket håller hög kvalitet på event och seminarium.

Premium partners

Målet med vårt partnerskap är att driva förändring tillsammans, inspirera och verka för ett mer jämställt näringsliv. Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner. Danske Bank i Sverige har närmare 20 bankkontor och fyra regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank.

Brons partner

Nasdaq är världens största börsföretag och levererar handel, börsteknologi och tjänster till totalt cirka 3 900 listade bolag på sex kontinenter.

              VÅR PARTNER FÖR ANTAGNING AV NYA MEDLEMMAR

Prodiem grundades 2003 av 17 nätverkets medlem Viktoria Simmingsköld och erbjuder rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi, finans och HR. Vi har konsulter och kandidater som går in på chefsnivåer som CFO, Ekonomichef, HR Chef men också i linjebefattningar, i specialistroller eller arbetar mer managementinriktat i specifika projekt eller på chefsnivå. Våra rekryterings- och konsultuppdrag präglas av engagemang, skärpa och träffsäkerhet. Vi eftersträvar långsiktiga relationer med attraktiva företag, kandidater och konsulter. 

 

”Jag har förmånen att ansvara för 17 nätverkets antagning av nya medlemmar. På så sätt kan jag bidra till att öka verksamhetens medlemsbolag och därmed öka kvinnors inflytande i näringslivet men också att vi inspirerar och stöttar varandra att bygga större och framgångsrika bolag”.

Viktoria Simmingsköld Grundare, Prodiem AB och Prodiem Rekrytering AB 

Share This