17NÄTVERKETS HEDERSPRIS- ÅRETS BANBRYTARE

Vem ska tilldelas 17nätverkets hederspris -Årets banbrytare 2023 (Fd ”Årets bråkigaste”

Priset delas ut till en modig person som genom att bryta mark inom näringsliv, företagande och ledarskap har krattat för kvinnors möjlighet att bygga och äga stora bolag.

Denna modiga person kan vara en kvinna eller man, det kan både vara en entreprenör eller inneha en roll inom svenskt näringsliv. Det viktiga är att personen i fråga gjort en banbrytande handling och visat mod och vågat ta risk för något de tror på, och därigenom inspirerat eller underlättat för andra kvinnor.

Så här nominerar du:

1. Skicka in namn och titel på den person du vill nominera till info@17natverket.se 

2. Motivera med minst 10 meningar och ge tydliga exempel kring varför just ditt bidrag borde vinna. Bifoga gärna länkar, bilder, pressklipp eller liknande.

3. 17 nätverkets jury kommer att gå igenom samtliga nomineringar och kontakta dig om de behöver ytterligare information. Därefter kommer tre finalister utses och presenteras i slutet av november. Vinnaren utses på 17 nätverkets gala i Stockholm den 7 december 2023.

 

VINNARE 2022

JohannA ekström

Hon satte strålkastarljuset på de e-handelsbolag som kapitaliserar på feministiska reklambudskap mot målgruppen kvinnor – samtidigt som lejonparten av dessa bolag ägs av män. Därefter följde en välbehövlig debatt om hur liten del av ägandet kvinnor ofta får i dessa bolag – trots viktiga insatser och att de ofta frontar bolagen. Tack ”Årets bråkigaste kvinna” för att du kastat ljus över den mörka verkligheten! Det krattar för en förändring och för att fler kvinnor kommer att få ett större och mer rättvist ägande i de bolag som startas.

VINNARE 2021
INDRA SHARMA

Hon fick tidigt rådet att inte tala för högt om mångfaldsfrågor då det skulle ligga henne i fatet i hennes karriär men har valt att göra precis tvärtom. Hon lyfter frågan kring vikten av entreprenörskap och mångfald inom tech-branschen högt och med både ord och handling, hon anser att lyfta rättvisefrågor är en del av hennes ansvar som näringslivsprofil.

 

vinnare 2020

                                HELENA PALMGREN

”Med minimala resurser och stödfunktioner har Helena Palmgren gått i bräschen för den fria flytträtten av pensioner. Hon har använt sin röst, sitt stora engagemang och sin argumentationsförmåga för att få genomslag till förmån för pensionsspararna.”

vinnare 2019

Karin Lindahl- Indiska

”Det började med uppdraget att förändra – och slutade med att hon köpte upp hela det krisdrabbade företaget. På två år har hon som VD och ensam ägare lyckats vända bolagets storförlust till vinst. Hon har gjutit nytt mod hos sina anställda genom att med mod, driv, transparens, nya idéer och starkt ledarskap driva tillväxt i en allt tuffare retailmarknad. Krisen är inte över men hennes prestation ger eko i detaljhandeln.”

Share This